VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm

  • Số lượng: 10 câu
  • Thời gian làm: 10 phút
  • Lượt thi: 100 lượt
0908362936