VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Môn Toán

Phần Giải tích

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Phần Hình Học

Chương 1: Khối đa diện

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

phương trình tiếp tuyến

phương trình tiếp tuyến

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. I. Phương pháp giải Cho hàm số y = f(x), gọi đồ thị...
Xem chi tiết
Tính tính đợn điệu của hàm số 12

Tính tính đợn điệu của hàm số 12

Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số A. Phương pháp giải 1. Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác...
Xem chi tiết
Cực trị của hàm số

Cực trị của hàm số

Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số. I. Phương pháp giải Quy tắc tìm cực trị của hàm số * Quy tắc...
Xem chi tiết
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất; giá trị nhỏ nhất của hàm số. I. Phương pháp giải * Bước 1: Tìm...
Xem chi tiết
Đường tiệm cận

Đường tiệm cận

Dạng 1: Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số. I. Phương pháp giải 1. Đường tiệm cận ngang * Cho hàm số y...
Xem chi tiết
0908362936