VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Môn Toán

 

Phần Đại Số và Giải tích

  

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 

 • Bài 1: Hàm số lượng giác
 • Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương 1

 

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

 

 • Bài 1: Quy tắc đếm
 • Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
 • Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
 • Bài 4: Phép thử và biến cố
 • Bài 5: Xác suất của biến cố
 • Ôn tập chương 2

 

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

 

 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2: Dãy số
 • Bài 3: Cấp số cộng
 • Bài 4: Cấp số nhân
 • Ôn tập chương 3

 

Chương 4: Giới hạn

 

 • Bài 1: Giới hạn của dãy số
 • Bài 2: Giới hạn của hàm số
 • Bài 3: Hàm số liên tục
 • Ôn tập chương 4

 

Chương 5: Đạo hàm

 

 • Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Bài 4: Vi phân
 • Bài 5: Đạo hàm cấp hai
 • Ôn tập chương 5
 • Ôn tập cuối năm

 

Phần Hình học 

   

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 

 • Bài 1: Phép biến hình
 • Bài 2: Phép tịnh tiến
 • Bài 3: Phép đối xứng trục
 • Bài 4: Phép đối xứng tâm
 • Bài 5: Phép quay
 •  
 • Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
 •  
 • Bài 7: Phép vị tự
 • Bài 8: Phép đồng dạng
 • Câu hỏi ôn tập chương 1
 • Bài tập ôn tập chương 1
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

 

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 

 • Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Bài 4: Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
 • Câu hỏi ôn tập chương 2
 • Bài tập ôn tập chương 2
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

 

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 

 • Bài 1 : Vectơ trong không gian
 • Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5 : Khoảng cách
 • Câu hỏi ôn tập chương 3
 • Bài tập ôn tập chương 3
 • Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
 • Bài tập ôn tập cuối năm
0908362936