VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Môn Toán

Phần Đại số

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

 • Bài 1: Mệnh đề
 • Bài 2: Tập hợp
 • Bài 3: Các phép toán tập hợp
 • Bài 4: Các tập hợp số
 • Bài 5: Số gần đúng. Sai số
 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Bài 1: Hàm số
 • Bài 2: Hàm số y = ax + b
 • Bài 3: Hàm số bậc hai
 • Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

 • Bài 1: Đại cương về phương trình
 • Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Ôn tập chương 3

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

 • Bài 1: Bất đẳng thức
 • Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
 • Ôn tập chương 4 (Bài tập trắc nghiệm)

Chương 5: Thống kê

 • Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
 • Bài 2: Biểu đồ
 • Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 • Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
 • Ôn tập chương 5 (Bài tập trắc nghiệm)

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

 • Bài 1: Cung và góc lượng giác
 • Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
 • Bài 3: Công thức lượng giác
 • Ôn tập chương 6 (Câu hỏi - Bài tập)
 • Ôn tập cuối năm

Phần Hình học

Chương 1: Vectơ

 • Bài 1: Các định nghĩa
 • Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
 • Bài 3: Tích của vectơ với một số
 • Bài 4: Hệ trục tọa độ
 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o
 • Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Bài 1: Phương trình đường thẳng
 • Bài 2: Phương trình đường tròn
 • Bài 3: Phương trình đường elip
 • Ôn tập chương 3
 • Ôn tập cuối năm hình học 10
0908362936